chronopotentiometric constant


chronopotentiometric constant
хронопотенциометрическая константа

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.